Είμαστε οι μέλισσες του αόρατου …

… όχι μόνο μεταμορφώνουμε αυτή και την επόμενη στιγμή αλλά τρέπουμε και το παρελθόν εντός μας, το συνυφαίνουμε με τον εαυτόν μας…

Ό,τι πιο αληθινό το αποκομίζουμε βλέποντας. 

Διότι ιδιοκτησία σημαίνει φτώχεια και φόβος – κατέχει κανείς δίχως έγνοιες μόνον ό,τι κατείχε άλλοτε και τα’ άφησε να φύγει.

Τι έχει πραγματικά σημασία: όπως λένε πολλοί, έχει διαφορά το «φαίνεσθαι» από το «είναι»… οι τοίχοι μιλάνε φιλοσοφικά, καμιά φορά!

14192157_1189313647777789_2496362163363720518_n

Ετικέτες